Vinergie Organisatieadvies B.V.
Karper 25
7908 WX Hoogeveen

T 0528 23 30 25
M 06 29 37 67 07
info@vinergie.nl

Woerden, oktober 2005

Strategie-implementatie bij FNV Formaat

FNV Formaat, een onafhankelijke stichting voor opleiding, begeleiding en advies voor ondernemingsraden en vakbonden, heeft met succes een nieuw CRM systeem in gebruik genomen. Bob van Wijngaarden begeleidde de directie van FNV Formaat bij dit project. Een treffend voorbeeld van hoe strategie geïmplementeerd wordt in concrete oplossingen en meetbare resultaten.

 

FNV Formaat wil samen met de klant bijdragen aan een arbeidsorganisatie waar het beter werken is en waar niemand aan de zijlijn staat. De stichting is actief in alle denkbare sectoren en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een onafhankelijke organisatie met een gezonde financiële positie en een klant- en marktgerichte instelling.

 

Strategisch belang

Jan Janse, adjunct directeur, vertelt: “FNV Formaat wil zicht krijgen op de mogelijkheden om de klant actiever te begeleiden en een duurzame, innige relatie op te bouwen. Het CRM systeem Amyyon Advance stelt ons in staat om kennis te verzamelen over de klant en te weten wat de klant met ons doet”. “Dit systeem maakt een actieve marktbewerking mogelijk en levert bruikbare managementinformatie”, vult Marjan Alblas aan. Als hoofd facilitaire dienstverlening is zij verantwoordelijk voor ICT. “Tevens is een kwaliteitsslag gemaakt in de uitstraling naar klanten, bijvoorbeeld in de layout van contracten”.

 

Advies

Eind 2003 adviseerde Bob van Wijngaarden de directie over de wijze waarop ICT de bedrijfsvoering kon verbeteren om de strategische doelstellingen van FNV Formaat te helpen realiseren. Jan Janse: “Hij gaf dit in de praktijk ook handen en voeten door het veld te verkennen en de keuze van het pakket en de leverancier te begeleiden.” Marjan Alblas licht toe: “In korte tijd zijn de wensen en eisen vastgesteld en zijn verkennende gesprekken met leveranciers gevoerd. Dit was ons zelf nooit gelukt. Ik kan mij de eerste demonstratie van Amyyon & More, de leverancier van het pakket, nog goed herinneren. Iedereen was enthousiast en het was opvallend hoe goed de aanpak van de leverancier aansloot bij onze organisatie. Precies zoals aangegeven in het adviesrapport.”

 

Samen aan het roer

Bij de implementatie nam Bob van Wijngaarden een interimmanagement positie in door samen met de adjunct directeur het project te besturen. Jan Janse: “De consultant stond naast de directie bij de inrichting en het runnen van het project. Ik ben hem vooral dankbaar voor het feit dat hij de vrijheid nam om door te pakken op de momenten dat ik andere prioriteiten had, zodat de stuurgroep aan het roer bleef staan.” Bob hield FNV Formaat en de leverancier scherp op de beoogde meerwaarde. “Ik heb de vervulling van deze rol als betrouwbaar en gedegen ervaren. Hierdoor hielden we zicht op het grotere verband en waren we in staat om keuzes en besluiten te toetsen aan het doel van het project”, aldus Marjan Alblas. In maart 2005 is het nieuwe systeem in gebruik genomen. “De euforie op het moment van live gaan, compleet met champagne, staat mij nog helder voor de geest”, vertelt Marjan Alblas. “De helpdesk krijgt opvallend weinig vragen en dat onderstreept de kwaliteit van de implementatie. Het was een project uit het boekje”.

 

De verandering gaat door

FNV formaat, bob van Wijngaarden

Een half jaar na de invoering van het nieuwe systeem, bouwt FNV Formaat verder op de ingezette verandering. “Het is zaak de revenuen van de investering te plukken” vertelt Jan Janse. “De inrichting van het systeem verder verfijnen, werkprocessen verder optimaliseren, het gebruik bevorderen en nieuwe mogelijkheden actiever benutten. Dit is soms taai doorzetten.”


Bob van Wijngaarden (links op de foto) blijft FNV Formaat ondersteunen bij de ingezette verandering en bij het ontwikkelen van een nieuwe ICT strategie om nieuwe ICT ontwikkelingen zoals breedband, wireless computing en virtual communities effectief toe te passen in innovatieve dienstverlening.