Vinergie Organisatieadvies B.V.
Karper 25
7908 WX Hoogeveen

T 0528 23 30 25
M 06 29 37 67 07
info@vinergie.nl

 
Inspiratie

Wij laten ons inspireren door literatuur over management & organisatie, advisering en persoonlijk meesterschap. Hieronder vindt u een selectie van inspirerende boeken.

 

Deepak Chopra Synchronisch leven

Deepak Chopra zet in dit boek uiteen hoe je jezelf richt op doelen die je wilt bereiken en zodanig met je omgeving in contact komt, dat deze je daarin steunt. Hij noemt dit "synchonisch leven", een levenswijze waarin ogenschijnlijk toevallige gebeurtenissen blijken bij te dragen aan het bereiken van je doelen. Met praktische oefeningen maakt hij het mogelijk dit ook echt te beleven.

Jim Collins & Jerry Porras Built to last

Jim Collins en Jerry Porras onderzochten de succesvolle gewoonten van visionaire bedrijven. Het persoonlijk charisma van de leider blijkt ondergeschikt aan wat er echt toe doet: het bouwen van organisaties die generaties lang floreren. De gewoonten die deze succesvolle bouwwerken kenmerken worden stap voor stap uitgewerkt, waaronder het balanceren tussen behoud van de ideologische kern en stimuleren van vernieuwing.

Gary Hamel & C.K. Pralahad De strijd om de toekomst

In deze klassieker werpen Hamel & Pralahad nieuw licht op strategische vraagstukken. Zij laten zien dat het succes van organisaties samenhangt met de wijze waarop zij voortbouwen op "kerncompetenties", geintegreerde kennis en vaardigheden die de organisatie onderscheiden en ondernemend maken. Een mooi concept voor ontwikkeling en groei van organisaties.

David Maister True professionalism

David Maister richt zich in dit boek op dat wat professionals écht interessant maakt voor klanten en wat dit betekent voor de inrichting van dienstverlenende organisaties. De rode draad is de passie waarmee de professional zijn kwaliteiten inzet om iets wezenlijks voor de klant te betekenen. Passie voor het vak, voor de klant, voor dienstverlening en ... de overtuiging dat passie loont.

Anthony Robbins Je ongekende vermogens

Anthony Robbins neemt in dit boek de lezer aan de hand door de beginselen van NLP (Neuro-Linguistisch Programmeren). Uitgaand van de vooronderstelling dat ieder mens het in zich heeft om gelukkig en succesvol te zijn, reikt hij de lezer hulpmiddelen aan om deze interne kwaliteiten aan te spreken. Tal van oefeningen maken deze bovendien toepasbaar in je dagelijkse praktijk.

Michael Treacy & Fred Wiersema De discipline van marktleiders

Dit bekende boek van Michael Treacy en Fred Wiersema maakt één inzicht duidelijk: succes behoeft een keuze. Zij laten zien dat de inrichting van een organisatie samenhangt met de essentiële waarde die de organisatie biedt: het beste product (door innovatie), de beste oplossing (door klantcontact) of de beste prijs (door efficiency). Maak uw keuze en voer deze consequent door!

Bertold Ulsamer Vliegen met sterke vleugels

Dit boek van geeft een toegankelijke inleiding op het werk van Bert Hellinger over familieopstellingen. Bertold Ulsamer laat zien hoe onderlinge posities in familieverbanden op onbewust niveau van invloed zijn op rollen, verhoudingen en het gedrag van familieleden. Familieopstellingen maken het mogelijk deze krachten zichtbaar te maken en te beinvloeden. De onderliggende dynamieken zijn eenvoudig te vertalen naar organisaties, projecten en teams.