Vinergie Organisatieadvies B.V.
Karper 25
7908 WX Hoogeveen

T 0528 23 30 25
M 06 29 37 67 07
info@vinergie.nl

 
Coaching =

Het versterken van het potentieel van de cliënt in termen van vaardigheden, groeirichting en zelfvertrouwen.

 

In een serie één-op-één gesprekken werken wij aan de ontwikkeling en groei van de cliënt. Uitgangspunt daarbij is het eigen initiatief van de cliënt. De cliënt kiest ervoor te werken aan persoonlijke groei en staat aan het roer van het coachingstraject. De cliënt bepaalt, onze rol is groei te ondersteunen vanuit het principe “de enige die je kunt veranderen dat ben je zelf”.

 

Aanpak
Elk coachingstraject start met een intake. In dit persoonlijke gesprek bespreken coach en cliënt wat de situatie is, welke doelen de cliënt met coaching wil bereiken, hoe het traject er uit kan zien en wat cliënt en coach van elkaar verwachten.
Vervolgens volgt een serie gesprekken, waarin de coach uiteenlopende technieken en instrumenten inzet om de cliënt stappen verder te brengen. Elke sessie is er op gericht om tot nieuwe inzichten te komen, persoonlijke opdrachten te formuleren en deze in de praktijk te brengen.
Periodiek evalueren coach en cliënt het traject ten opzichte van de gestelde doelen en bepalen zij -eventueel in overleg met een derde opdrachtgever- het verdere verloop.

 

Voorbeelden
Coaching kan plaats vinden tijdens een advies- op begeleidingsopdracht of als separaat traject. Coaching van een cliënt kan bijvoorbeeld gericht zijn op:

  • Leiderschap
  • Communicatieve vaardigheden
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Conflicthantering