Vinergie Organisatieadvies B.V.
Karper 25
7908 WX Hoogeveen

T 0528 23 30 25
M 06 29 37 67 07
info@vinergie.nl

 
Begeleiding =

U ondersteunen bij een veranderproces in uw organisatie, zonder daarin een voor de organisatie zichtbare rol te vervullen.

 

Uw organisatie werkt op eigen kracht aan de benodigde veranderingen en kan terugvallen op een sparringpartner die de situatie kent en meedenkt over de volgende stappen. Kortom, als begeleider fungeren wij als de onzichtbare partner in uw veranderproces.

 

Aanpak
Een begeleidingstraject kan een lange doorlooptijd hebben. Elke opdracht start met een intake om de situatie, behoeften en verwachtingen af te stemmen. Als de begeleiding volgt op een adviesopdracht, dan kan de intake beperkt zijn.

Wij begeleiden uw organisatie door op afstand uw veranderproces te volgen, bijvoorbeeld door het lezen van voortgangsrapportages, bijwonen van stuurgroepvergaderingen of telefonisch contact met sleutelpersonen. Periodiek koppelen wij onze bevindingen terug, inclusief aanbevelingen. Tussentijds zijn wij beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, review van stukken of als klankbord. Het kan voorkomen dat wij problemen in uw veranderproces voorzien die directe interventie vereisen. Wij nemen dan direct contact met u op om verdere stappen te bespreken.

De begeleidingsopdracht is afgerond als de beoogde veranderdoelen zijn bereikt of als we constateren dat de organisatie de verdere verandering op eigen kracht kan voltooien.

Voorbeelden
Vormen van begeleiding die wij u kunnen bieden zijn onder meer:

  • Begeleiding bij het besturen van veranderprocessen of projecten
  • Begeleiding van samenwerking tussen uw organisatie en externe partijen
  • Kwaliteitsbewaking van uw projecten