Vinergie Organisatieadvies B.V.
Karper 25
7908 WX Hoogeveen

T 0528 23 30 25
M 06 29 37 67 07
info@vinergie.nl

 
Advies =

Samen met u actief werken aan verandering in uw organisatie.

 

Wij onderscheiden drie typen adviesopdrachten:

  • Advies: beantwoorden van een inhoudelijke of veranderkundige vraag
  • Project: participeren in een project als projectleider of consultant
  • Interim: in een tijdelijke positie in uw organisatie werken aan verandering

 

Aanpak
Een adviesopdracht beslaat een afgebakende periode en kent drie stappen: intake, uitvoering en afronding.
Bij de intake werken we naar een gezamenlijk beeld van de situatie, de behoefte van uw organisatie, de opdrachtformulering en de te volgen route.
Bij de uitvoering volgen we deze route, waarbij we onderweg voldoende afstemmomenten inbouwen om te kunnen bijsturen. Onze aanpak is steevast gericht op het realiseren van afgesproken resultaten én op de motivatie, inspiratie en groei van mensen die erbij betrokken zijn.

De afronding van de opdracht zetten we tijdig in, om de organisatie de voldoende gelegenheid te geven om het project los te laten en zelfstandig verder te gaan. Pas als de organisatie hiertoe in staat is, beschouwen wij een opdracht als afgerond.

Voorbeelden
Voorbeelden van adviesopdrachten die wij voor u kunnen uitvoeren zijn:

  • Implementeren van een besturingsmodel of bedrijfsconcept
  • Optimaliseren van managementinformatie
  • Inrichten van bedrijfsprocessen
  • Specificeren en implementeren van informatiesystemen